Polo's

We hebben voor jouw leerlingen een hippe polo als werkkledij. De bedoeling is om zo de beroepsfierheid van de leerlingen op te krikken. De slogan 'Elektricien, da's denken én doen!' springt in het oog tijdens praktijklessen, opendeurdagen en externe activiteiten. 

Wil jij ook zo’n polo? We hebben ze in 6 verschillende maten. 

Ze zijn er voor: 

  • Leerkrachten en vijfdejaarsleerlingen voltijds onderwijs. 
  • Lesgevers en leerlingen uit de elektrotechnische opleidingen in centra deeltijds onderwijs. 
  • Lesgevers en leerlingen uit de opleidingen elektriciteit binnen Syntra-leertijd. 

Dit aanbod geldt alleen voor convenantscholen. Bestel ze hier