Leren en Werken: Elektrotechnieken duaal (looptijd 01/09/2017 - 31/08/2019)

Opzet:
Via het ESF project wil Volta ervoor zorgen dat leerlingen/jongeren sterke elektrotechnici worden en hun diploma kunnen behalen via duaal leren. Voor bedrijven wil Volta het organiseren van werkplekleren uniformeren en op termijn zorgen voor vakbekwaam personeel.
 

Hoe?
Volta doet dit samen met de verschillende partners. Samen willen wij de organisatie van duale trajecten introduceren en optimaliseren bij verschillende scholen en opleidingscentra. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tools en ervaringen uit de voorbije pilootprojecten. De scholen kunnen beschikken over de screeningtool voor het meten van de arbeidsrijpheid van de jongeren en er worden logboeken verdeeld die de opvolging van het duale traject ondersteunen. Daarnaast dienen de fiches basiskennis als geheugensteuntje voor de leerlingen.

Bij de start van het schooljaar organiseert Volta kick-off avonden in de school, in de loop van het schooljaar bezoekt Volta de scholen en bedrijven en staat de werkgevers, leerkrachten of jongeren bij waar nodig. Daarnaast worden ook regionale klankbordmeetings georganiseerd waarbij de werkgevers en leerkrachten actief kunnen participeren en het (verder) verloop van de duale trajecten bespreken.

De totale projectinvestering vanuit Volta bedraagt € 79 011,12 waarvan 70% gefinancierd wordt vanuit ESF. 
Volta zal het project leiden en rapporteren aan ESF.
 

Doel:
Concreet wilt Volta in schooljaar 2018-2019 minimum 200 jongeren uit de verschillende scholen/centra een duaal traject binnen de sector laten volgen en (hopelijk) met succes beëindigen.

Partners:
Onze partners bestaan uit de verschillende onderwijsverstrekkers en andere sectoren:

  • Educam
  • Woodwize
  • Alimento
  • Constructiv

Bijdrage vanuit ESF: € 31 604,45
Bijdrage vanuit VCF: € 23 703,34