DUABAAN esf

Looptijd: 1/09/2020 - 31/12/2022. 
ESF-oproep: 482 – Proeftuinen duale leerkrachten
Projectnummer: 9699 

Opzet 

Via het ESF-project wil Volta de mogelijkheden en voorwaarden van het concept hybride lesgevers in het secundair onderwijs verkennen en vormgeven. Een hybride lesgever is iemand die ervaring heeft in het bedrijfsleven en voor een bepaalde periode in een school aan de slag gaat als lesgever. 

Door in te zetten op hybride lesgevers kan niet enkel het tekort aan (praktijk)lesgevers worden aangepakt, maar geven werknemers hun enthousiasme, praktijkervaring en inzichten ook door aan jongeren. Bedrijven uit de sector krijgen dan weer de kans om hun werknemers nieuwe competenties te laten verwerven, samenwerking met lokale onderwijsactoren uit te bouwen en werk te maken van loopbaanbegeleiding en werkbaar werk.  

Het project 

In het project DUABAAN willen we een beperkt aantal goed ondersteunde trajecten opzetten waarbij de hybride lesgever in een school aan de slag gaat, gericht antwoorden formuleren op een aantal belangrijke vragen die zich stellen m.b.t. dit nieuwe systeem en natuurlijk verschillende actoren en stakeholders samenbrengen.

Om dit te bewerkstelligen moeten we enerzijds belangrijke actoren op verschillende niveaus bevragen. Anderzijds moeten bedrijven, scholen en hybride lesgever informeren, voorbereiden en bijstaan bij de proeftuintrajecten. Een goede match maken tussen school en bedrijf-hybride lesgever is hier een belangrijk onderdeel van. Voordat de hybride lesgever in de school aan de slag kan, moet deze ook een korte opleiding volgen waarbij belangrijke didactische en pedagogische competenties worden aangereikt. Bijkomend wordt er in DUABAAN sterk ingezet op onthaalbeleid en coaching van de hybride lesgever op de school. 

In de elektrotechnische sector zijn heel veel kmo’s actief. We willen bij DUABAAN aandacht hebben voor de relevantie en toepassing van hybride lesgevers in een kmo-context. 

Doelstelling 

  • In kaart brengen wie er allemaal interesse en belang heeft bij dit nieuwe concept en project. Daarna deze actoren bevragen. 

  • Het opzetten van een beperkt aantal trajecten waarbij de hybride lesgever in de school aan de slag gaat. Hieruit kunnen ook inzichten verworven worden over wat er goed/slecht gaat en wat belangrijk is voor succesvolle trajecten.  

  • Alle drempels, moeilijkheden en oplossingen voor het opzetten van trajecten hybride lesgever omschrijven. Beleidsaanbevelingen formuleren vanuit de bevragingen en proeftrajecten. 

Partners  

In dit proefproject vertrekken we niet van één enkel standpunt maar juist vanuit de visie van meerdere actoren om zo samen vorm te geven aan het concept van de hybride lesgever. We kijken daarom naar bedrijven, werknemers, scholen, hoger onderwijsinstellingen, de overheid … om dit project mee vorm te geven. We willen de spreekwoordelijke lijm zijn tussen de verschillende partners en samen met hen op onderbouwde wijze een conversatie aangaan over hybride lesgevers. 

Het project wordt opgevolgd door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers zitten van: de onderwijsvertrekkers, lokale onderwijsnetwerken, VDAB, de Vlaamse overheid en andere sectoren. 

Voor het opzetten van de proeftrajecten zijn natuurlijk scholen, elektrotechnische bedrijven en werknemers/hybride lesgevers de allerbelangrijkste partners.

Financiering 

ESF: € 79.422,47 
VCF: € 59.566,85 
Eigen inbreng: € 59.566,86