Duaal Intersectoraal

Looptijd: 01/09/2020 – 31/12/2022 
ESF-oproep: 480 - Impuls Duaal Leren in SO 
Projectnummer: 9690 

Opzet 

We bouwen reeds een aantal jaar het systeem van duaal leren uit in Vlaamse onderwijscontext. Om duaal leren en werkplekleren mee op de kaart te zetten, hebben de sectoren de laatste jaren elk veel inspanningen geleverd. Het aantal richtingen, jongeren en erkende bedrijven nam dan ook toe.  

In dit project willen we duaal leren nog verder uitbouwen maar dan vanuit een intersectoraal oogpunt. Met vijf sectororganisaties (Volta, Educam, MTech+, Constructiv en Woodwize) zullen we regionale lerende netwerken organiseren voor scholen waarbij ook ondernemingen en andere stakeholders aan bod komen. 

Doelstelling 

De deelnemende sectororganisaties willen stakeholders samenbrengen in verschillende regionale lerende netwerken met het oog op het vergroten van de instroom van jongeren in duaal leren en het vergroten van het aanbod van duale studierichtingen. Om impact te hebben moeten we de kans krijgen om van elkaar te leren en de kans grijpen om met elkaars ervaringen aan de slag te gaan. Het voordeel van een intersectorale aanpak is de mogelijkheid om een breed gedragen visie in scholen te bewerkstelligen en terzelfdertijd deze scholen niet te overbevragen door verschillende sectorale projecten.  

Het project 

De kern van het project betreft de organisaties van een lerend netwerk in vier regio’s. Voor elk lerend netwerk zijn er 5 bijeenkomsten gepland. In elke bijeenkomst wordt gewerkt rond een specifiek thema. De lerende netwerken bouwen niet alleen voort op de resultaten van de eigen bijeenkomsten maar ook kruisbestuiving tussen de verschillende lerende netwerken wordt bevorderd.  

Partners  

Het project wordt uitgewerkt door organisaties uit vijf sectoren die sterke inhoudelijke linken kennen: de autosector en aanverwante sectoren, de bouwsector, de elektrotechnische sector, de houtsector en de sector van de technologische industrie. Volta draagt in dit project het promotorschap maar de vijf sectororganisaties zijn evenwaardige projectpartners. 

Andere stakeholders binnen het project zijn nog twee andere sectororganisaties (Edu+ en Indufed), de onderwijspartners (scholen met een interesse in duaal leren en de intersectorale lerende netwerken, pedagogische begeleidingsdiensten), ondernemingen, leerlingen en ouders. 

Financiering 

ESF: € 119 904,97 
VCF: € 89 928,73 
Eigen inbreng: € 89 928,73