Diga-Liga (looptijd 04/03/2019 - 31/08/2020)

Opzet:
Via het ESF project wil Volta ervoor zorgen dat de grote vraag naar elektrotechnisch geschoolde mensen om binnen een residentiële omgeving te werken beantwoord wordt.

Hoe?
Volta doet dit samen met de verschillende partners. Samen willen wij de organisatie van Installateur gebouwenautomatisering duaal ondersteunen en versterken bij verschillende scholen en opleidingscentra. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tools en ervaringen uit de voorbije projecten. Wij gaan vooral voor het onderdeel ‘ventilatie’ actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met bedrijven en opleidingscentra. De screeningtool voor het meten van de arbeidsrijpheid van de jongeren en de logboeken is ook hier beschikbaar om de opvolging van het duale traject te ondersteunen. Daarnaast dienen de fiches basiskennis als geheugensteuntje voor de leerlingen.

Tijdens het voorgaande schooljaar en bij de start van het nieuwe schooljaar organiseert Volta kick-off avonden in de school, in de loop van het schooljaar bezoekt Volta de scholen, bedrijven en opleidingspartners en staat de werkgevers, leerkrachten of jongeren bij waar nodig. Ook de regionale klankbordmeetings worden weer georganiseerd waarbij de werkgevers en leerkrachten actief kunnen participeren en het (verder) verloop van de duale trajecten bespreken. Er zullen enkele partneroverlegmomenten zijn, verspreid over het schooljaar om specifieke noden, vragen of ideeën te kunnen bespreken.

De totale projectinvestering vanuit Volta bedraagt € 149.793,00 waarvan 40% gefinancierd wordt vanuit ESF. 
Volta zal het project leiden en rapporteren aan ESF.
 

Doel:
Concreet wil Volta in het schooljaar 2019-2020 de samenwerking tussen werkactoren, bedrijven en scholen bij het opzetten van trajecten versterken. Door de 3 partijen per duaal lerende (verschillende bedrijven, school, opleidingsverstrekker) samen te brengen, wordt ook de focus gelegd op de communicatie tussen de verschillende actoren.

Partners:
Onze partners bestaan uit de verschillende onderwijsverstrekkers en andere sectoren:

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
  • GO! Vlaanderen
  • Constructiv
  • VZW Topunt Gent
  • VDAB
  • Limtec+

Bijdrage vanuit ESF - Loopbaanbeleid preventief: € 59 916,00   40,00%
Bijdrage vanuit VCF: € 44 937,00   30,00%