Technologie & reglementering

Keuring van een elektrische installatie

In een werkgroep, samengesteld uit installateurs en vertegenwoordigers van de erkende keuringsorganismen, is een document opgesteld waarin voor de verschillende elektrische keuringen opgesomd is welke documenten voorgelegd moeten worden, of deze documenten ondertekend moeten zijn, door wie ze ondertekend moeten zijn, wat de betekenis van die handtekening inhoudt en welke documenten in het dossier van de elektrische installatie moeten teruggevonden worden.

Daarnaast is in het document toegelicht wat waar terug te vinden is in het AREI, Boek 1 en Boek 2.

Na het beëindigen van de werkzaamheden in de werkgroep is in samenwerking met de FOD Economie, Algemene Directie Energie, die het AREI beheert, dit document geofficialiseerd door het te publiceren als Fiche 16 van het Comité Nieuw AREI. Het gevolg hiervan is dat het document door de FOD Economie verspreid is naar alle betrokkenen, zijnde de installateurs, alle erkende keuringsorganismen en de voorschrijvers (studiebureaus).

Fiche 16 heeft tot gevolg dat de installateur weet welke documenten hij bij een bepaalde keuring moet voorleggen aan de keurder zodat hierover geen discussie meer mogelijk is tijdens de keuring.

Indien je hierover nog vragen hebt, kan je die sturen naar tad@volta-org.be.