cao's

Een collectieve arbeidsovereenkomst of kortweg cao is een overeenkomst afgesloten tussen één of meer werkgevers en een werknemersgroep vertegenwoordigd door de afgevaardigden van de vakbonden.

Deze overeenkomst regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in een onderneming of een bedrijfstak.

Download de cao-gids voor de elektrotechnische sector of ga naar de website van FOD Waso waar je steeds de meest actuele versies kan raadplegen.

De sectorale sociale partners van de elektrotechnische sector tekenden eind juni 2017 een nieuw nationaal akkoord 2017-2018. Dit zal in de komende maanden zijn uitwerking kennen in de daarbij horende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's).

Download hieronder alvast het nieuwe nationaal akkoord.